Daňové přiznání k dani z nemovitosti do konce ledna!

daň z nemovitosti

Připomenutí pro ty, kteří letos nemovitost koupili, že je potřeba podat daňové přiznání a také se odhlásit z platby daně pro ty, kteří nemovitost letos vlastnit přestali. Zde najdete podrobnější informace, v případě nějakých dotazů pište, volejte.

Ani v naší digitální době finanční úřad sám od sebe nezruší povinnost platit daň k nemovitosti, kterou jste přestali vlastnit (prodali jste nemovitost), a je potřeba to finančnímu úřadu oznámit. Nepřekvapí, že opačně, t.j. když se vlastníkem nemovitosti stanete, tak si tuto věc ohlídá a platbě daně se nevyhnete.

Termín pro podání daně je 31. 1. 2020

Tedy, jestli jste v loňském roce koupili byt, dům či pozemek, je třeba před koncem ledna na místně příslušném finančním úřadě (dle toho, kde se nemovitost nachází) podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Plátcem daně z nemovitosti je vlastník nemovitosti. Jedná se o nemovitosti, u kterých byl podán návrh na vklad v roce 2019 a také byl v roce 2019 proveden zápis.

Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu práva vlastnického podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.

Splatnost daně

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.  

Vlastníte-li nemovitost společně s další osobou (např. manželkou, manželem):

Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně. Na poplatníky, kteří jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně, se hledí, jako by měli společnou daňovou povinnost.

Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovité věci, považuje se tento poplatník za jejich společného zástupce.

Termín podání přiznání k dani je 31. 1. 2020.
Termín platby daně je 31. 5. 2020. 
(Finanční úřad zpravidla posílá dopisem výpis s vyčíslením daně, ale ne vždy, a proto je dobré si platbu daně ohlídat.)

Chystáte prodej či pronájem? Napište si nebo si zavolejte (+420 720 655 656) o nezávaznou a bezplatnou konzultaci.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů