Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Datum účinnosti: 20. 8. 2019

Ochrana osobních údajů a Cookies
www.radeksmida.cz
registrované pod jménem: Radek Šmída, identifikační číslo: 03945669, daňové identifikační číslo: 74051732830, zapsaný v Živnostenském rejstříku Úřad městké části Praha 5, jakožto správce osobních údajů (dále jen „my“) respektuje Vaše zájmy týkající se Vašeho soukromí a cení si vztahu navázaného s Vámi. Tato Pravidla na ochranu osobních údajů upravují typy osobních údajů / informací (dále jen „osobní údaje“ či „údaje“), které zpracovávám o zákaznících, a dále to, jak takové osobní údaje využívám, s kým je sdílím, a jaká jsou práva zákazníků související s ochranou jejich osobních údajů. V těchto pravidlech rovněž popisuji opatření, která přijímám k zabezpečení ochrany osobních údajů a způsob, jakým mě mohou  zákazníci kontaktovat s dotazy ohledně postupů souvisejících s ochranou jejich osobních údajů.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁM
Vaše osobní údaje se ke mně dostávají z různých zdrojů. Vaše osobní údaje můžu zpracovávat, pokud je poskytnete na této webové stránce, naší platformě pro sociální media nebo na některém mnou pořádaném eventu. Tato Pravidla na ochranu osobních údajů nijak neupravují a netýkají se shromažďování a zpracování údajů našimi obchodními partnery. V případě, že navštívíte tuto stránku, rovněž zpracovávám některé údaje automatickými prostředky při použití technologií, jako jsou soubory cookies, vložené webové odkazy a webové majáky.

ÚDAJE, KTERÉ MI POSKYTUJETE
Můžete si zvolit, jakým způsobem Vaše údaje poskytujete, jako například při využití nabídky či při účasti na eventech. Máte možnost rozhodnout o tom, které z Vašich osobních údajů budu shromažďovat a zpracovávat. Pokud Vás požádám o poskytnutí Vašich osobních údajů, můžete odmítnout. Avšak v případě, že se rozhodnete neposkytnout Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování mých služeb, nebudete moci využívat některé z funkcí či služeb.

Mezi údaje, které mi můžete poskytnout, patří:
• Kontaktní údaje (jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, mobilní či jiné telefonní číslo)
• Vámi poskytnutý obsah (fotografie, videa, recenze, dotazy, odpovědi z průzkumů, články a komentáře)

JAK UŽÍVÁM POSKYTNUTÉ ÚDAJE
Údaje, které mi poskytnete, můžu využít k:
• zasílání propagačních materiálů nebo k jiné komunikaci s Vámi
• tomu, abych Vám poskytoval služby
• asistenci s výběrem produktů a jejich doplněním
• zodpovězení Vašich dotazů
• zveřejnění Vašich recenzí produktů a služeb
• přizpůsobení reklam zobrazovaných na mých stránkách i jinde podle vašich zájmů a historie na naší stránce
• komunikaci s Vámi a ke správě Vaší účasti na eventech, programech, průzkumech a jiných nabídkách
• provozování, zhodnocení a zlepšení mé obchodní činnosti (včetně rozvoje nabídky nových produktů a služeb; posílení a zlepšení našich služeb; správy naší komunikace; analýzy našich produktů; provádění analýzy dat; a vedení účetnictví; auditu a jiných interních potřeb)
• zajištění souladu s požadavky platných právních předpisů, obchodních zvyklostí a našich interních postupů.

Údaje jsem oprávněn použít i pro jiné účely, které vyspecifikuji v okamžiku, kdy dochází k jejich shromažďování.

Osobní údaje budou zpracovány a uchovány pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování.

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁM AUTOMATICKÝMI PROSTŘEDKY

V případě Vaší návštěvy této webové stránky dochází ke shromažďování a zpracování některých Vašich údajů prostřednictvím automatických prostředků při využití technologií, jako jsou soubory cookies, vložené webové odkazy a webové majáky.

TECHNOLOGIE, KTERÉ VYUŽÍVÁME:

COOKIES, VLOŽENÉ WEBOVÉ ODKAZY A WEBOVÉ MAJÁKY

Soubory cookies představují drobné textové soubory, které jsou z webových stránek odesílány do Vašeho počítače či jiného zařízení připojeného k internetu a to z důvodu jedinečné identifikace Vašeho prohlížeče nebo za účelem ukládání informací nebo nastavení ve Vašem prohlížeči. Nastavením Vašeho prohlížeče se můžete dozvědět o možnostech, jak být informován o obdržení některých druhů souborů cookies, a jak omezit nebo zakázat určité soubory cookies. Vezměte však na vědomí, že bez souborů cookies nebudete možná schopni využívat veškeré funkce těchto webových stránek.

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

V souvislosti s obdržením údajů prostřednictvím souborů cookies, mohou naše webové servery zaznamenávat některé podrobnosti, jako například typ Vašeho operačního systému, typ prohlížeče, doménu a jiná systémová nastavení, stejně tak jako jazyk, který Váš systém používá, stát a časové pásmo, v němž se Vaše zařízení nachází. Vložené webové odkazy mohou taktéž zaznamenávat údaje, jako je adresa webové stránky, z níž jste byli na tyto webové stránky přesměrováni a IP adresa zařízení, které využíváte k připojení se k internetu.

Ke kontrole toho, jaké webové servery shromažďují tyto údaje, můžu na tyto webové stránky umisťovat tagy, které se označují jako tzv. webové majáky. Jedná se o počítačové instrukce, které propojují webové stránky s konkrétními webovými servery a jejich soubory cookies.

WEBOVÉ ANALYTICKÉ SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
Na této stránce můžu využít webové analytické služby třetích stran, jako je Google Analytics. Za účelem zjištění toho, jak návštěvníci používají tyto webové stránky, využívají poskytovatelé těchto služeb různé technologie, jako jsou soubory cookies, webové vložené odkazy a webové majáky. Údaje shromažďované těmito prostředky (včetně IP adresy) jsou zpřístupněny poskytovatelům těchto služeb, kteří je dále využívají k vyhodnocení používání těchto webových stránek.

Pro volbu Vašeho nastavení ohledně shromažďování a zpracování informací na těchto webových stránkách:
• pro zákaz souborů Google Analytics cookie a jiných souborů cookies třetích stran poskytující služby poskytovatelů analýzy webových stránek, některé prohlížeče oznamují, že Vám byl zaslán soubor cookies a umožní Vám v každém jednotlivém případě tyto soubory odmítnout.

CÍLENÁ REKLAMA
Můžu též používat služby reklamních sítí třetích stran shromažďujících IP adresy a jiné informace skrze soubory cookies, vložené webové odkazy a webové majáky a to na těchto webových stránkách, e-mailech, na webových stránkách a e-mailech třetích stran a v reklamách umístěných na webových stránkách třetích stran. Tyto třetí strany využívají tyto informace k tomu, aby poskytovaly reklamy na zboží a služby uzpůsobené „na míru“ Vašim zájmům (včetně společností, které s námi nejsou propojené). Tyto reklamy můžete vidět na mých i jiných webových stránkách. Uvedený postup mi pomáhá vést a sledovat efektivitu marketingového úsilí. Pokud se chcete dozvědět více o těchto a jiných reklamních sítích a o postupu k jejich odmítnutí, klikněte zde

JAK VYUŽÍVÁM ÚDAJE SHROMÁŽDĚNÉ AUTOMATICKÝMI PROSTŘEDKY
Údaje shromážděné automatickými prostředky na mých webových stránkách můžu používat k tomu, abych Vám poskytli osobně uzpůsobený obsah stránek, dále k průzkumu trhu, analýze dat a pro systémové administrativní účely, jako je například ke zjištění, zda jste již dříve navštívili webové stránky nebo jste na těchto webových stránkách poprvé. Informace můžu rovněž využít pro jiné účely, které výslovně sdělím v okamžiku, kdy dochází k jejich shromažďování.

ÚDAJE, KTERÉ SDÍLÍM
Osobní údaje, které o Vás shromažďuju a zpracovávám, neprodávám ani jinak nezpřístupňuji jiným subjektům s výjimkami zde uvedenými.
Vaše osobní údaje můžu sdílet s:
• propojenými osobami k účelům uvedeným v těchto Pravidlech na ochranu osobních údajů.
• poskytovateli služeb, kteří poskytují služby v našem zastoupení a na základě našich pokynů. Tyto poskytovatele služeb nezmocňujeme k používání či zpřístupňování údajů s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k poskytování služeb mým jménem, nebo kdy tak vyžadují právní předpisy. Mezi takové poskytovatele služeb se řadí například subjekty, které zpracovávají platby provedené platebními kartami, zajišťují objednávky a poskytují služby web hostingu a marketingové služby.
• jinými třetími osobami s Vaším souhlasem.

Kromě toho, jsem oprávněn zpřístupnit údaje o Vás (i) pokud mi to ukládá právní předpis či soudní rozhodnutí, (ii) orgánům činným v trestním řízení či jiným správním úřadům, nebo (iii) pokud se domnívám, že zpřístupnění údajů je nezbytné nebo vhodné k předejití fyzické újmy či finanční ztráty nebo v souvislosti s vyšetřováním možného podvodu či jiné nezákonné činnosti.
Mimoto si vyhrazuji právo předat údaje, které o Vás zpracováváme, v případě prodeje či převodu  společnosti či její části. Dojde-li k takovému prodeji či převodu, vyvinu veškeré přiměřené úsilí směřující k tomu, aby nástupnický subjekt využíval osobní údaje, které jste nám poskytli v souladu s Pravidly na ochranu osobních údajů.
Poté, co dojde k takovému převodu či prodeji, můžete kontaktovat nástupnický subjekt, kterému byly předány Vaše osobní údaje se svými dotazy týkajícími se zpracování těchto údajů.

VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI VOLBY
V souvislosti s údaji, které o Vás shromažďuji a zpracovávám, Vám nabízím některé možnosti volby, jako například volby ohledně toho, jak budu údaje používat a jak s Vámi budu komunikovat. Přejete-li si aktualizovat Vaše požadavky, požádat o odstranění Vašich osobních údajů z  databází nebo podat žádost, prosím, kontaktujte mě způsobem uvedeným níže.

Odhlášení e-mailu

Kdykoliv mi můžete sdělit, že si nepřejete, abych Vám zasílali marketingová sdělení na Váš e-mail, tím, že mě kontaktujete způsobem uvedeným níže.

Odhlášení poštovního odběru

Chcete-li mě požádat o tom, abych Vám již nadále nezasílal marketingová sdělení poštou na Vaši doručovací adresu, řiďte se prosím pokyny uvedenými v konkrétním propagačním materiálu (obchodním sdělení). Mimoto mě můžete požádat o to, abych Vám nadále nezasílal propagační materiály poštou tak, že mě kontaktujete níže uvedeným postupem.

Odvolání souhlasu

Souhlas, který jste udělili ke zpracování Vaších údajů, můžete kdykoliv z důležitých důvodů odvolat. Vaše požadavky a změny zohledním v přiměřené době (bez zbytečného odkladu). V některých případech bude odvolání Vašeho souhlasu ke zpracování Vašich údajů znamenat, že nebudete moci využívat výhod některých  produktů a služeb.

Revidování, aktualizace a změna Vašich osobních údajů

Máte právo požádat, abych Vám umožnil přístup a sdělil podrobnosti ohledně údajů, které o Vás shromažďuji a zpracovávám, o jejich aktualizaci a o opravu nepřesností ve Vašich osobních údajích, a dále o jejich blokování či likvidaci podle potřeby. Žádost o revizi, změnu či smazání Vašich osobních údajů zašlete e-mailem na adresu: radek.smida@cityestates.cz

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje, které o Vás zpracovávám, mohou být předány i do jiných států, než ve kterých byly shromážděny, a to za podmínek daných zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Tyto státy nemusí mít vždy shodné právní předpisy na ochranu osobních údajů, jako jsou předpisy státu, ve kterém jste původně své osobní údaje poskytli. Pokud Vaše osobní údaje předám do jiných států, budu tyto údaje chránit tak, jak je popsáno v těchto Pravidlech na ochranu osobních údajů.

JAK CHRÁNÍM OSOBNÍ ÚDAJE
Zajišťuju vhodná administrativní, technická a fyzická bezpečností opatření k ochraně poskytnutých osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, změně, přístupu, zveřejnění nebo použití osobních údajů.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Na webových stránkách mohou být uvedeny odkazy na jiné webové stránky, a to z důvodu zajištění Vašeho pohodlí a pro Vaši informaci. Tyto webové stránky mohou fungovat nezávisle na mně. Mohou se řídit vlastními zásadami nebo pravidly ochrany osobních údajů. Proto Vám vřele doporučuji prostudovat je, navštívíte-li takové webové stránky. Vzhledem k tomu, že webové stránky, na které je na mých webových stránkách odkazováno, nevlastním ani nekontroluji, nezodpovídám za jejich obsah, použití ani za jejich postupy ohledně zpracování osobních údajů.

ZMĚNY PRAVIDEL NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tato Pravidla na ochranu osobních údajů mohou být měněna pravidelně a bez Vašeho předchozího upozornění, v reakci na změnu  postupů týkajících se osobních údajů. Dojde-li k jakékoliv podstatné změně v těchto Pravidlech na ochranu osobních údajů, upozorním na tuto skutečnost viditelně na našich webových stránkách a vyznačíme v záhlaví těchto Pravidel na ochranu osobních údajů datum, kdy byly naposledy aktualizovány.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
V případě jakýchkoliv dotazů či Vašich připomínek k těmto Pravidlům na ochranu osobních údajů, nebo v případě, že si přejete aktualizovat údaje, které o Vás a/nebo o Vašich požadavcích zpracovávám, kontaktujte mě, prosím, e-mailem zaslaným na adresu radek.smida@cityestates.cz